WEHNER TIBOR: Lüktető tér / Elemzés az egyetemi évek munkáiról

Ifjúkori portré Kelemen Zénó tíz évnyi szobrászatáról
2011-03-27

Kelemen Zénó az ezredforduló éveiben alkotott munkái a klasszikus avantgarde által teremtett absztrakt plasztikai hagyomány erőteljes, újító szellemiségű továbbvivői. A megrendelés és konkrét befogadó közeg nélkül készített monumentális kompozíciók, a középméretű alkotások és a tradicionális kisplasztika-kategóriába illeszthető művek mind anyaghasználatukban és technikai megoldásaikban, mind formavilágukban, formakultúrájukban és leginkább az elvontságokba, a fogalmiságokba emelkedő gondolatiságukban a XX. századi elődök, Hans Arp és Max Bill, s a magyar Barta Lajos, Jakovits József és Megyeri Barna - hosszú-hosszú évtizedekig rejtetten maradt - törekvéseihez kapcsolódnak. ...

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

WEHNER TIBOR: Lüktető tér / Elemzés az egyetemi évek munkáiról

Kelemen Zénó az ezredforduló éveiben alkotott munkái a klasszikus avantgarde által teremtett absztrakt plasztikai hagyomány erőteljes, újító szellemiségű továbbvivői. A megrendelés és konkrét befogadó közeg nélkül készített monumentális kompozíciók, a középméretű alkotások és a tradicionális kisplasztika-kategóriába illeszthető művek mind anyaghasználatukban és technikai megoldásaikban, mind formavilágukban, formakultúrájukban és leginkább az elvontságokba, a fogalmiságokba emelkedő gondolatiságukban a XX. századi elődök, Hans Arp és Max Bill, s a magyar Barta Lajos, Jakovits József és Megyeri Barna – hosszú-hosszú évtizedekig rejtetten maradt – törekvéseihez kapcsolódnak. A magyar szobrászat meglehetősen gyenge – s még a művész születésének időszakában, a hetvenes években is a hivatalos művészetpolitika által meglehetős gyanakvással fogadott – absztrakt áramlatának domináns ága a konstruktív szellemiségű, geometrikus jellegű, Csiky Tibor életművéhez és iskolateremtő munkásságához köthető szobortárgy-alakítás volt, amely mellett a közelmúlt évtizedeiben csak mintegy elszigetelten jelentek meg az organikus-elvont nyelvezetű szobrászati kezdeményezések. Kelemen Zénó a természetesség érzetével, a természeti jelenségek emlékeivel, az organikusság jellegével hangsúlyosan áthatott, de a mesterségesség, a geometria, a struktúra logikája által is árnyalt, a klasszikus szobor-tárgy-státust és konvencióit szilárdan őrző alkotásai a kortárs magyar szobrászat e mindeddig erőtlen plasztikai kifejezésének éltetői és kiteljesítői.
Kelemen Zénó alkotásainak különössége és egyéni karaktere minden bizonnyal ebben a kettősségben: az eredendő organikusság és az azt színező-módosító-átformáló mesterségesség, a tudatos-logikus formarend együttes jelenlétében rejlik. A művek központi motívumai a szalagszerű elem és ennek egy-egy hajlat vagy áttörés-kulminációja általi testté alakulása, a sík és a sík megbomlása-megmozdulása, térbe fordulása, a hullám, a hullámzás, a megcsavarodás, a spirális-örvénylés, az illuzionisztikus formamozdulás és formamozdulás-elhalás. A motívumok mindenkor fegyelmezetten összefogott, egységes, a részletezést kerülő, izgalmas, fokozatosan, a nézetek változtatásával feltáruló formarendbe szervezettek. A korábbi vertikális tengelyre felfűzött “láng”-formákat az újabb horizontális futású, hullám-motívumokra hangolt kompozíciók váltották fel a síkból alig-alig kilépő középméretű szobrok és a kisplasztikák terén – amelyek közül néhány alkotás akár kétoldalas domborműként is szemlélhető -, míg a monumentális munkák formaszárnyalásai a magasság, a szélesség és a mélység dimenzióit dinamikusan áthatva elvont történésekben gazdag közeggé avatják a test-körvonallal nyomatékosított szobor-tereiket. Egyensúlyi helyzetek és finom megbomlásai, ritmusok és észrevétlen megtörései, feszültségek és megnyugvások, lendületvételek és mozdulatlanságba-dermedtségek, elrugaszkodások és visszatérések, elágazások és egyesülések fogalmi és formai síkokon zajló eseményei öltenek testet az ún. valóságos világ elemeivel való behelyettesítés, hasonlóság vagy kódolás minden lehetőségét messze kerülő anyag-tömeg-test-forma-tér jelenségekben, illetve konstrukciókban. A Kelemen-szobrok által keltett érzetek a pulzáló élet, a gyengéden megbomló harmóniák, a lágyságok konfliktusainak világába vezérlik a szemlélőket, a művek aktív téri sugárzásának és vonzóhatásának átélőit.

Kelemen Zénó pályakezdő alkotóperiódusának művei – az érzéki különösségekkel és egyediségekkel éltetett dinamikus formák megteremtésével és a meditatív, gondolati szférák megnyitásával – egy határozott, koncepciózus szobrász arcélét rajzolják meg: a múlt század utolsó évtizedének második felében, az új évezred első éveiben készített munkák biztos alapot adhatnak egy fontossá és jelentőssé váló életmű kibontakoztatásához.

Wehner Tibor
művészettörténész

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.